Frågor & Svar om bredband 2006

Ingenting fungerar längre (internet, e-post), vad kan felet vara?

Det kan finnas flera orsaker.

Allmänt:

Windows 95/98 har ett program som ger information om anslutningen och adresserna som används av systemet. Programmet heter winipcfg och det hittar du om du går till startmenyn och väljer ”Kör”. Där skriver du winipcfg i den tomma rutan och klickar på OK. I programmet kan du lösa flera av de problem som nämns här.

Om du är nyansluten eller precis har flyttat är det inte säkert att du har aktiverats i Com Hems system. Det betyder att Com Hems system inte godkänner dig från den platsen och vägrar att ge dig tillgång till internet.

Lösning: Oftast registreras nya abonnemang och adressbyten i Com Hems system. Om det inte har fungerat, ta kontakt med Com Hems supportavdelning.

Nätverksinställningarna är felaktiga. Kontrollera att inställningarna stämmer med uppgifterna på den här sidan.

Lösning: Se till att följande tre enheter har installerats i Nätverk (i Kontrollpanelen): klient för Microsoft nätverk, nätverkskortet och TCP/IP. Allt annat kan raderas under förutsättning att du inte kommer att använda ett analogt modem för anslutning till en annan operatör. Kontrollera i så fall att TCP/IP-protokollet är installerat för både modemet och Etherlink nätverkskort.

Du har fortfarande ett analogt modem i din dator och detta har valts för internetanslutningen.

Lösning: PC: Gå till kontrollpanelen. Dubbelklicka på ikonen för internet. Tryck på fliken Anslutning. Välj alternativet Anslut via det lokala nätverket. Mac: Klicka på Äpplet (uppe i vänstra hörnet). Gå till Inställningar. Dubbelklicka på TCP/IP. Välj Anslut via Ethernet. I fältet under, Konfigurera, ska det stå Använder dhcp-server.

Kablarna är inte rätt inkopplade.

Lösning: Koaxialkabeln från ditt kabelTV-uttag måste vara ansluten till ditt modem. Modemet måste vara inkopplat till elnätet och påslaget. Det kan också vara kontaktproblem mellan kabelmodemet och nätverkskortet. Denna anslutning sker med en nätverkskabel som liknar en telefonsladd. För att kontrollera att anslutningen är korrekt har alla Com Hems modem kontrollampor som talar om i fall modemet har kontakt med nätverkskortet (Ethernet link) och kabelnätet (broadband sync).

Com Hems nätverkskort står i konflikt med ett kort i din dator. Om du hade låtit installera nätverkskortet i den butik där du bokade abonnemanget hade installatören upptäckt problemet och löst det. Problemet kan trots det dyka upp senare om du installerar ny maskinvara.

Lösning: Kontrollera om det föreligger några konflikter genom att högerklicka på ”Den här datorn”. Välj därefter Egenskaper och sedan Enhetshanteraren. Kontrollera att det inte finns några gula utropstecken eller frågetecken samt om någon enhet har ett rött kryss över sig. Finns det det måste du ta bort dessa enheter och starta om datorn. Vid omstarten upptäcks de borttagna enheterna om plug and play stöds av bios. Använd sedan disketten du fick med nätverkskortet för att ominstallera drivrutinerna. Om du ej lyckas installera om nätverkskortet själv, så måste vi hänvisa dig till din datoråterförsäljare då vi ej har support på detta.

Du försöker ansluta kabelmodemet i en annan lägenhet eller på annat ställe än abonnemanget är registrerat för. Det fungerar inte och är inte tillåtet.

Lösning: Anslut kabelmodemet till den adress du angivit.

Vad är en dhcp-server?
Om din dator har ställts in för användning av dhcp-server kommer serverns inställningar automatiskt att hämtas när du startar datorn. du behöver inte mata in några uppgifter om till exempel IP-adress, gateway eller subnetmask.

När jag startar winipcfg kommer adressen 169.37.* upp. Vad är det för fel?
I Windows 98 kan 169.254 ibland visas även om du trycker på knapparna Frigör alla och Förnya alla. Det kan finnas följande orsaker:

Kabelmodemet får ingen kontakt med nätverket på grund av att det är något fel på signalen (du får hjälp att spåra felet på annan plats på sidan).

Dhcp-servern har problem, ligger nere eller är omöjlig att nå. Nätverkskortet och kabelmodemet är inte korrekt anslutna. du kan prova med att vända på utp-kabeln (kabeln mellan modemet och din dator) så att kontakten som nu sitter i modemet ansluts till datorn istället.

TCP/IP-protokollet är inte korrekt installerat. Gå i så fall till Nätverk i Kontrollpanelen. Ta bort TCP/IP-protokollet och ladda in det på nytt. Om detta inte ger något resultat, kontakta supporten.

När jag startar datorn får jag meddelandet ”dhcp server not found”. Vad är det för fel?
Problemet är det samma som när IP-adressen 169.254 * kommer upp i Windows 98. Sök en lösning i den tidigare problembeskrivningen.

När jag surfar finns det sidor som är svåra eller omöjliga att öppna. Vad ska jag göra?
Försök koppla bort proxyservern i dina inställningar. Öppna internet i Kontrollpanelen. Välj Anslutningar. I vissa versioner av internet Explorer får du direkt en möjlighet att koppla bort proxyservern. Annars får du kontrollera inställningarna under lokala nätverk (LAN). Om det fortfarande inte fungerar, starta om modemet (stäng av strömmen till modemet i en till två minuter). Det kan avhjälpa felet.

Jag kan inte skicka och ta emot e-post. Vad gör jag för fel?
Om du inte kan skicka eller ta emot e-post beror det ofta på programkonfigureringen. Tänk på att din behörighetskod kan bestå av små och stora bokstäver – du måste skriva in rätt kod. Kontrollera att Caps Lock inte är på när du knappar in ditt lösenord.

När jag skall kontrollera min hemsida får jag meddelandet att jag inte har behörighet till sidan. Vad är det för fel?
Om du får detta meddelande betyder det oftast att den första filen till din hemsida inte heter index.html. Var uppmärksam på små och stora bokstäver – index.html måste skrivas med små bokstäver. Se också till att du inte har anslutit din gamla operatörs proxyserver.

Hur skyddar jag min dator mot virus och intrång?
När du ansluter dig till internet finns det alltid en risk för att bli utsatt för så kallade ”hackers”, personer som försöker komma åt din dator och de uppgifter som finns lagrade på din hårddisk. Därför bör du alltid tänka igenom vilken nivå på säkerhet som just du vill ha, precis som du gör när du köper ett lås på dörren till din bostad. Läs mer här.Till toppen
Jag vill byta lösenord på mitt e-postkonto. Hur gör jag på bästa sätt?
Gå in på www.comhem.se, klicka på länken Kundtjänst och sedan på Mina tjänster. Skriv in dina användaruppgifter som du fått av oss (om du ej fått inloggningsuppgifter till Mina tjänster, kontakta kundtjänst. När du har loggat in klickar du på Skapa epost- och webbkonto. Klicka på Byt lösenord på det konto du vill byta lösenord på.

Är det möjligt att vidarebefordra e-post som kommer via chello.se till e-postadresser hos en annan operatör?
Ja. Logga in på webmail och gå in under Alternativ. Där kan du ställa in vilken adress du vill använda för vidarebefodring.

Kan jag även läsa min e-post ifrån andra operatörer?
Ja, det kan du göra. du kan hämta din e-post överallt i världen via en internetuppkoppling. Det kan du göra från chello.se eller via ett e-postprogram om du fyllt i rätt servrar.

Andra (chello-) användare orsakar problem för mig. Vad kan jag göra åt det?
Om andra chello-användare besvärar dig, till exempel genom att skicka e-post som du inte vill ha eller saboterar din anslutning, rapportera det till abuse. Om det inte är en chello-abonnent kan det bli fråga om rättsliga åtgärder mot vederbörandes operatör.

Kommer chello att störa min TV- eller radiomottagning?
Det är inte troligt. Om du får problem, kontakta supportavdelningen. De skickar en installatör som monterar ett störningsfilter. Störningar på radio och TV-mottagningen beror oftast på dåliga ledningar.

Jag har problem med den nya webmailen. Den tidigare fungerade bra. Vad kan jag göra?

Vi har vissa problem med den nya webmailen. Tills vidare kan du använda den gamla versionen här.

Ibland när jag öppnar ett e-post meddelande, ser jag det här pop-up meddelandet: ”Den här sidan har både säkert och osäkert innehåll”. Vad innebär det? Ska jag klicka på ”ja” eller ”nej”?

Det här är normalt. Pop-up meddelandet visar sig när du har öppnat ett HTML-formaterat meddelande som laddar hem bilder från en okrypterad webbsida. Om du litar på avsändaren, klickar du på ”ja”. Då visar sig bilderna på skärmen. Om du inte litar på avsändaren, klickar du på ”nej”. Texten i e-post meddelandet påverkas inte av det.